اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۹۹۲۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۵۱۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۷۵۰۵۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژ صدقی نژاد ، طبقه 4 ، پلاک 110

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژ صدقی نژاد ، طبقه 4 ، پلاک 110

  • :
  • ۳۳۹۰۹۹۲۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۸۵۱۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای اکبری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۰۹۹۲۵
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۷۵۰۵۰۸

آدرس